Slechts een kwart van de accountants blij met het PE-systeem

Ruim de helft van de accountants vindt de kennistoets achterhaald.

Slechts een kwart van de accountants is positief gestemd over het over PE-portfoliosysteem voor de beroepsgroep. 44 procent is negatief en dertig procent houdt zich op de vlakte. Dat blijkt uit enquête van de NBA over het PE-portfoliosysteem en de kennistoets waaraan 2500 accountants deelnamen.

  • Vooral in audit, samenstel en adviespraktijk zijn accountants kritisch op het PE-systeem
  • Accountants twijfelen of ze wel de goede cursussen volgen en genoeg studeren
  • Over de zinnigheid van de kennistoets voor accountants zijn de meningen nog sterker verdeeld

Vooral accountants in de audit, de samenstel en de adviespraktijk uiten zicht negatief, in het bijzonder in de leeftijdsklasse van 36 tot 55 jaar. Accountants die actief zijn in directies en finance & control zijn genuanceerder. Als grootste struikelblok noemen accountants de onzekerheid van het systeem, de vraag of ze wel genoeg doen aan ontwikkeling en of ze wel de juiste opleidingen volgen. Dat ze elke leervorm kunnen kiezen die ze willen, noemen ze als grootste voordeel van het PE-systeem.

Bijna tweederde van de accountants geeft de voorkeur aan fysieke trainingen of cursussen. Ook andere traditionele leervormen als  e-learning, webinars en congressen genieten de voorkeur van veel leden.

Over de kennistoets voor accountants zijn de meningen nog scherper verdeeld. Er zijn net zo veel voor- als tegenstanders van dit meetinstrument (45%). Supporters zijn vooral te vinden in de audit. Een derde van de accountants steunt de uitbreiding van een kennistoets naar andere werkvelden dan Audit, terwijl 52% tegen is en 16% heeft een andere mening. Respondenten binnen het werkveld Audit zijn in meerderheid voor deze uitbreiding, terwijl andere werkvelden hier overwegend negatief tegenover staan.

Gerelateerde artikelen