Slecht beleggingsadvies leidt tot vergoeding

Een financieel adviseur moet van de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid de schade vergoeden die is ontstaan door een ondeugdelijk beleggingsadvies.

Het geadviseerde beleggingsproduct was erg risicovol en niet geschikt voor iemand die hiermee zijn oudedagsvoorziening wilde veiligstellen. Ook was verzuimd om aan te raden het belegde bedrag te spreiden over verschillende beleggingen.

Het gaat om een ondernemer die om gezondheidsredenen uit een familiemaatschap trad. Met de uitkoopsom wilde hij gaan beleggen. Hij ging te rade bij zijn vertrouwde verzekeringstussenpersoon en kocht participaties in een vastgoedproject. Ook zijn moeder investeerde in dit project. Later ging het vastgoedproject failliet, waardoor de participaties niets meer waard waren. De twee stelden vervolgens hun verzekeringstussenpersoon aansprakelijk.

De schade voor de man bedroeg ruim 380.000 euro en voor de moeder ruim 70.000 euro. Maar als de geschillencommissie een vordering van meer dan 100.000 euro toekent, is de uitspraak altijd niet-bindend. Daarom heeft de man zijn claim verlaagd tot 100.000 euro. In totaal is er ruim 170.000 euro aan schadevergoeding toegewezen. Verder moet de verzekeringstussenpersoon beide consumenten samen 5000 euro proceskosten vergoeden.

(ANP)

Gerelateerde artikelen