SER wil ambitieuzere kabinetsplannen voor circulaire economie

SER vindt plannen voor kringloopeconomie nog tekortschieten.

De Sociaal-Economische Raad (SER) is nog niet tevreden over de kabinetsplannen die moeten leiden tot een circulaire economie, waarin niks meer wordt verspild en grondstoffen zoveel als dat kan worden hergebruikt. De gewenste halvering van het grondstoffengebruik in 2030 is vooralsnog niet in zicht. Met het beleid dat tot nog toe is opgesteld "komen we er niet", concludeert de SER.

De raad bracht vorig jaar al een kritisch rapport uit over de zogenoemde grondstoffentransitie. Door het te lage tempo dreigen ook de klimaatdoelen in het geding te komen, luidde toen een van de waarschuwingen. Nu stelt de SER vast dat het eerdere advies nog "tot weinig concrete plannen heeft geleid". Het Nationaal Programma Circulaire Economie dat er wel ligt, bevat nog geen "concrete maatregelen, doelen of instrumenten".

De intenties zijn wel goed, vindt de adviesraad. Die noemt de ambities die in het programma worden uitgesproken "een stap op de goede weg". Allerlei maatregelen die zijn bedacht om de circulaire economie te stimuleren en minder duurzaam gedrag van een prijskaartje te voorzien "worden nog verkend en zijn niet vastgesteld", voegt de SER eraan toe.

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Afval bestaat dan in principe niet meer, zo is het idee, want grondstoffen worden in een echte kringloopeconomie steeds weer op een nuttige manier herbestemd.