Senator Elizabeth Warren beschuldigt SEC-voorzitter Mary Jo White van onvergeeflijke laksheid

In een openbare brief aan White verwijt Warren haar, dat haar voorzitterschap tot heden 'extremely disappointing' is geweest.
Elizabeth Warren (Democrat) is sinds 2013 senator voor Massachusetts. Eerder was zij hoogleraar aan de Harvard Law Schoiol, met als specialisme insolventierecht. Zij ijverde sterk voor de oprichting van het Consumer Financial Protection Bureau, mogelijk gemaakt door de Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act in 2010.
 
Warren verweet in haar openbare brief aan Securities and Exchange Commission voorzitterr Mary Jo White, dat zij er de afgelopen twee jaar een potje van heeft gemaakt. De SEC heeft onder haar leiding nagelaten om met kracht en consistentie te strijden voor transparanter en vertrouwenwekkender (financiële) wet- en regelgeving, en daardoor haar plicht om het publiek en investeerders te beschermen grotelijks verzaakt. 
 
Op vier terreinen heeft de SEC het er in het bijzonder bij laten zitten:
  • ze komen maar niet met regelgeving die bedrijven verplicht bekend te maken wat de verhouding is tussen de beloning van de CEO en die van de gemiddelde werknemer;
  • ze heeft niets gedaan om het gebruik van waivers voor bedrijven die de US Securities laws overtreden terug te dringen;  
  • de SEC blijft maar de meeste zaken schikken zonder de betreffende ondernemingen te dwingen schuld te bekennen, en
  • White’s taaie weigering om helderheid te verschaffen over haar eerdere werk en dat van haar echtgenoot.
 
Daarnaast verwijt Warren White, dat de SEC niets doet aan geheime contributies van bedrijven aan verkiezingskassen, met nieuwe regelgeving allerlei mazen aanbrengt in Dodd-Frank en in alles tekort schiet in haar primaire rol, de bescherming van de consument. 
 
White reageert als een echte politica, door niet in te gaan op de verwijten maar te stellen dat zij ‘trots is op wat de SEC onder haar regime gepresteerd heeft – en door zal gaan op de ingeslagen weg’.
De afdeling communicatie maakt tegelijk bekend, dat onder White de SEC meer dan 1400 strafzaken heeft geopend en meer dan 4 miljard dollar aan boetes heeft uitgeschreven. 
Gerelateerde artikelen