SEC: wie zonder zonden is…

De toezichthouder moet zijn financial controls verstevigen en betere maatregelen nemen om zich te beschermen tegen cyber-aanvallen, zegt de GAO.
De U.S. Securities and Exchange Commission moet zijn eigen financiële administratie beter op orde brengen, zo stelt het U.S. Government Accountability Office, de Amerikaanse rekenkamer in een rapport  aan de voorzitter van de SEC.
 
De audit van de boeken van de SEC over 2014 bracht enkele ernstige ‘nieuwe én reeds eerder aangetoonde’ zwakke plekken aan het licht, vooral met betrekking tot verplichte terugbetalingen en boetes die de SEC int op basis van eerdere veroordelingen. 
 
“De controls van de SEC blijken geen redelijke assurance te bieden dat verplichtingen en geïnde boetes accuraat en tijdig in de boeken worden opgenomen,” aldus de GAO; en voegt daaraan toe dat de routinematige monitoring-procedures niet altijd fouten opmerkten laat staan verbeterden.
 
Zo bleek een van dergelijke posten tweemaal in de boeken opgenomen te zijn, omdat de boete in eerste instantie aan een verkeerd klantennummer was toegeschreven. Daardoor bleef de totale post enkele maanden $4,4 te hoog.
Ook de voorraadadministratie bleek niet op orde, en waren er de nodige vragen rond de cyber-security van de systemen van de toezichthouder. De GAO eindigt met een achttal aanbevelingen om de situatie te verbeteren. 
Gerelateerde artikelen