SEC akkoord met voorstel uitgebreide controleverklaring

Accountants van grote Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om vanaf de jaarrekening 2019 een meer uitgebreide, ondernemingsspecifieke controleverklaring af te geven. Kleinere Amerikaanse ondernemingen volgen een jaar later.

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC is onlangs akkoord gegaan met een auditstandaard hierover die de Amerikaanse toezichthouder op accountantskantoren, de PCAOB, in juni had ontworpen.

Naast het oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening, zal de nieuwe controleverklaring voor Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen informatie bevatten over de ‘critical audit matters’. Deze ‘kritische controleaangelegenheden’ zijn, volgens de auditstandaard, “die aangelegenheden die aan de auditcommissie zijn gerapporteerd en die 1) materieel zijn voor de financiële verslaggeving en 2) waarbij in het bijzonder uitdagende, subjectieve of complexe oordeelsvormingen van de accountant noodzakelijk waren”.

De accountant zal verplicht zijn om naar de beleggers de kritische controleaangelegenheid te identificeren, te beschrijven waarom de controleaangelegenheid ‘kritisch’ is, de controleaanpak t.a.v. deze kritische aangelegenheid en een verwijzing naar de desbetreffende post in de jaarrekening, de toelichting of paragraaf in het bestuursverslag.

De SEC heeft de PCAOB gevraagd de komende tijd goed te monitoren of de uitgebreide controleverklaring geen onbedoelde effecten heeft, zoals meer rechtszaken en opnames van standaardteksten.

Lees ook:

 

(Eumedion)

Gerelateerde artikelen