SBR Banken levert basis voor de Standaard Bankverklaring

SBR Banken heeft de bèta versie van de nieuwe Standaard Bankverklaring gepubliceerd. Hiermee wordt een eerste stap gezet om de Standaard Bankverklaring (SBV) digitaal te leveren.

De SBV is een document die de bank verstrekt (op verzoek van de ondernemer) aan de accountant voor het controleren van de jaarrekening.

De SBVtaxonomie vormt de basis voor het verder digitalisering en standaardisering van data uitwisseling van bankgegevens van de onderneming. Deze moderne en efficiënte manier van werken biedt voordelen voor de ketenpartijen. Zo zijn de voordelen voor de banken en intermediairs omvangrijk. Versimpeling in het administratieve proces en dus lastenverlaging, hogere kwaliteit van gegevens en mogelijkheid tot hergebruik van de gegevens. Voor softwareleveranciers is het een uitbreiding van hun dienstverlening en biedt het kansen in de doorontwikkeling van bijvoorbeeld upload faciliteiten.

De SBVtaxonomie betekent een uitbreiding van diensten van SBR Banken dat ook al de uitwisseling van financiële rapportages verzorgt tussen ondernemingen, intermediairs en banken. Dat gaat op basis van de uitgangspunten van Standard Business Reporting (SBR) zoals door de overheid ontwikkeld.

Met SBR wordt data ingevoerd in een bronbestand dat vervolgens voor vele doeleinden kan worden hergebruikt. SBR Banken heeft voor de rapportages een aparte technische infrastructuur ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een standaard, gemeenschappelijke taal; de taxonomie.

De SBV12 bèta spitst zich toe op faciliteiten als:
– Kredieten
– Zekerheden
– Betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen
– Bevoegdheden

Gerelateerde artikelen