Samenwerking moet toezicht op digitale activiteiten versterken

Vier Nederlandse toezichthouders gaan nauwer samenwerken bij de controle op digitale activiteiten van bedrijven en organisaties.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media hebben aangekondigd vaker kennis en ervaringen met elkaar te delen over dit onderwerp. Door gemeenschappelijk digitale marktproblemen aan te pakken hopen de toezichthouders beter te kunnen handhaven.

De instanties delen voortaan hun kennis over de opkomst van kunstmatige intelligentie en het gebruik van algoritmes. Ook het omgaan met persoonlijke gegevens en online manipulatie en misleiding zijn gebieden waarop ze meer samen optrekken. Daarnaast moet meer samenwerking ook helpen als er tegengestelde belangen tussen toezichthouders zijn. Zo kan het voorkomen dat andere toezichthouders graag gegevens zouden willen gebruiken die de Autoriteit Persoonsgegevens te privacygevoelig vindt.

Voor de nauwere samenwerking hebben de organisaties het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders opgezet. Binnen dat verband doen ze ook gezamenlijke investeringen in kennis en vaardigheden om digitale misstanden aan te pakken. Een woordvoerder van financieel toezichthouder AFM legt uit dat er eerder ook al wel samenwerking was, bijvoorbeeld via overleggen, maar dat dit nu gestroomlijnder zal gebeuren. Daarbij speelt mee dat er een fors pakket aan nieuwe digitale regelgeving vanuit de Europese Unie op komst is.