Ruzie aandeelhouders ‘is bedreiging voor accountant’

De accountant die de waarde van een onderneming moest bepalen omdat de twee bestuurders die ook getrouwd waren in scheiding lagen, zag niet in dat zijn rapport ook in een gerechtelijke procedure gebruikt zou worden. Bovendien betwistte hij vrijdag ten stelligste dat hij de belangen van de een voor die van de andere bestuurder had gesteld.

Dat bleek vrijdag bij de Accountantskamer. De klaagster werkte samen met haar man in het bedrijf waarvan de gedaagde al jaren de adviseur en accountant was. Toen in 2013 duidelijk werd dat de twee echtelieden uit elkaar gingen, werd de accountant gevraagd om een waardebepaling van de onderneming te maken. De man bleef voor die onderneming werkzaam, de vrouw was 'eruit gewerkt', aldus haar gemachtigde. De accountant had meteen moeten constateren dat hier tegengestelde belangen speelden. Alleen dat al was reden om maatregelen te treffen en om dit vast te leggen. Maar de accountant deed dit niet. “Een accountant moet een ruzie tussen twee grootaandeelhouders zien als bedreiging voor zijn objectiviteit'', aldus de klagers. Hij declareerde posten voor de bespreking met de advocaat van de ex-man van de klaagster ten laste van het bedrijf zonder haar daarin te kennen. Hij moest weten dat dit privékosten waren.

Ook was de door hem opgestelde waardering volgens de klager onjuist. De waarde van haar aandelen werd zo goed als op nihil gezet omdat vervangingsinvesteringen nodig waren. Het bedrijf “had de afgelopen 12 jaar in totaal 1 miljoen euro geïnvesteerd en zou nu dus ineens 1,2 miljoen moeten betalen ter vervanging van het materiaal'', zei de gemachtigde. Opmerkelijk, omdat de accountant ook vermeldde dat het bedrijf actief was “in een business die er in de toekomst niet meer zou zijn''.

Geen belangenconflict

Volgens de raadsman van de accountant was diens objectiviteit helemaal niet in het gedrang: hij was en bleef actief als accountant en adviseur van de vennootschap. De opdracht tot waardebepaling was in het verlengde van het samenstellen van de jaarrekening 2012 van deze vennootschap. Hij moest op basis van incomplete gegevens een waardebepaling opstellen. Over de wijze van berekenen was vooraf overleg geweest waarbij ook de klaagster aanwezig was. “Merkwaardig is de stelling dat het maar de vraag was of de accountant een indicatieve waardebepaling had mogen opstellen. De vennootschap heeft daar uitdrukkelijk om verzocht.'' De accountant werkte nooit privé voor de ex-man en had zeker geen overleg met diens raadsman. De accountant “onthield zich van welk persoonlijk commentaar dan ook''. “De accountant heeft ook nooit een belangenconflict tussen de aandeelhouders kunnen detecteren. En al was dat zo dan was het aan de adviseur van de klager om aan te geven dat ze liever had dat mijn cliënt met zijn werk zou stoppen.''

 

De voorzitter vond het opmerkelijk dat de accountant niet vermoedde dat zijn rapport in het geding tussen de twee echtelieden gebruikt zou worden. “U zat aan tafel met in ieder geval één advocaat in een echtscheidingsprocedure.'' Volgens de accountant ging alles toen nog in goed overleg. Toen het overleg wel ontspoorde, zag hij geen reden om bedreigingen vast te leggen. “Op dat moment niet nee.'' Ook maakte hij normaal gespreksverslagen, maar net bij deze bijeenkomst niet.

Vonnis over circa 13 weken.

(Zaaknr. 16/2274)

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle]

Gerelateerde artikelen