Rutte: meer loonstijging bij grote bedrijven

Grote bedrijven zouden de de lonen met 4 of 5 procent moeten laten stijgen, vindt premier Mark Rutte.

Omdat dat uitblijft, vindt hij het goed verdedigbaar dat de geplande verlaging van de winstbelasting een jaar is uitgesteld.

Op een congres van de VVD voor de zomer riep Rutte grote bedrijven op hun stijgende winsten met hun werknemers te delen. Deden ze dat niet, dan zou de regering ingrijpen. Nu zo'n stijging uitblijft kan Rutte "heel goed verkroppen dat we de verlaging van de vennootschapsbelasting een jaar later doen".

Het geld dat het kabinet bespaart door volgend jaar het tarief voor de winstbelasting nog niet te verlagen, "geven we terug aan de burger", aldus Rutte.

In het Belastingplan komt ook duidelijk naar voren dat het kabinet de lasten van burgers naar het bedrijfsleven verschuift. Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel erkent dat er sprake is van een "andere balans" dan twee jaar geleden, toen het regeerakkoord werd gepresenteerd.

"We zien op Financiën nu dat die middenklasse die het hier al zo lang over heeft, gewoon gelijk heeft", valt minister Wopke Hoekstra hem bij. "En dat de gemiddelde burger te weinig merkt van die economische groei." Ook het denken van Rutte op dit gebied is verschoven. "Ze moeten wel hun bijdrage aan de samenleving leveren", zei hij over bedrijven.

Dat betekent niet dat het kabinet het bedrijfsleven vergeet. "Bedrijven blijven van belang", benadrukt Snel. "Wij blijven ons druk maken over het vestigingsklimaat." Volgens Hoekstra heeft Nederland met een winstbelastingstarief van 25 procent niets om zich "internationaal voor te schamen".

Het kabinet wil komend jaar lasten voor burgers verlagen, en investeren in onder meer infrastructuur, onderwijs en de woningmarkt. Maar Rutte wil geen al te grote beloftes doen. "Ik heb ooit de fout gemaakt om 1000 euro te beloven", memoreerde de premier. Maar hij verwacht wel dat de meeste mensen gaan merken dat het beter gaat. "De doorrekening van het Centraal Planbureau laat het zien. Maar het is geen belofte, ik heb niet alle factoren in de hand."

(ANP)

Gerelateerde artikelen