Ruim 300 accountants steunen voorstel aanpassing Verordening kwaliteitsbeoordelingen

Het initiatief van Auxilium, Full•Finance en Fiscount om de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen én de Verordening op de kosten van de kwaliteitsbeoordelingen aan te passen heeft geresulteerd in 320 positieve reacties van MKB-accountants. ‘Hierdoor is het aantal van minimaal 100 accountants (artikel 22 Wet op het accountantsberoep) ruimschoots gehaald en zal de NBA dit voorstel op de ledenvergadering van 17 mei a.s. op de agenda plaatsen,’ aldus Auxilium.

Het voorstel houdt in dat wanneer naar de mening van de toetser of het toetsingsteam het verbeterplan (als gevolg van een verwacht oordeel artikel 15 lid b op de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen) binnen 3 maanden na de toetsing te realiseren is, de toetsing niet wordt afgerond. Het kantoor krijgt deze 3 maanden de gelegenheid om de verbeterpunten op te volgen. Na deze termijn wordt de reguliere toetsing afgerond en worden deze verbeterpunten nader beoordeeld en in het concept-toetsingsverslag opgenomen.

Auxilium: “Naar onze mening is met dit voorstel een eerste stap gezet om te komen tot betere toetsingen van MKB-accountants. Want met dit voorstel alleen zijn we er nog lang niet. Ook op het gebied van dossiervorming (een tijdelijke commissie is bezig om duidelijk te maken aan welke documentatieverplichtingen een samenstellingsdossier moet voldoen) en deskundigheid c.q. toewijzing van toetsers zijn nog veel verbeteringen te realiseren. We zijn inmiddels door de NBA en de Raad voor Toezicht uitgenodigd om (wederom) aan tafel te gaan. Wat ons betreft is dat niet vrijblijvend. Overleg is goed, maar het wordt tijd dat een aantal probleempunten rond toetsingen voortvarend worden aangepakt. Daarom zijn we benieuwd naar wat er concreet kan worden gemaakt.”

Lees ook:

Gerelateerde artikelen