RUG versterkt control-functie na fraude medewerkers

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat de control-functie versterken om het risico op fraude te verkleinen. Vandaag werd bekend dat het gesjoemel door medewerkers van de RUG een financiële schade heeft opgeleverd van meer dan 1,1 miljoen euro.

Op 25 januari 2016 werd een medewerker van de RUG door de FIOD gearresteerd in verband met een onderzoek naar ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. De arrestatie van deze medewerker als hoofdverdachte, de beschuldigingen en de media-aandacht hebben grote impact gehad op de RUG-organisatie, in het bijzonder op de medewerkers van de direct betrokken afdelingen van het Facilitair Bedrijf.

Onderzoek

Het College van Bestuur (CvB) heeft naar aanleiding van het FIOD onderzoek onmiddellijk een aantal maatregelen genomen om verdere schade te voorkomen. In totaal zijn vier RUG-medewerkers op non-actief gezet. Tevens heeft het CvB opdracht gegeven om de aard en omvang van de schade in kaart te brengen. Hiervoor is Hoffmann Bedrijfsrecherche ingeschakeld. Verder is door Deloitte een data-analyse uitgevoerd met betrekking tot opdrachtverstrekking en orderverwerking. Het onderzoek bestrijkt evenals het FIOD-onderzoek de periode 2008-2015.

De RUG heeft zelf diverse maatregelen genomen om toegangsbeveiliging en administratieve processen verder aan te scherpen. Daarnaast is intern onderzoek gedaan naar nevenwerkzaamheden van medewerkers van het Facilitair Bedrijf.

Disciplinaire maatregelen

Naar aanleiding van de uitkomsten van de onderzoeken zijn disciplinaire maatregelen in gang gezet tegen zes medewerkers van de RUG. Daarbij gaat het om vier keer strafontslag, één keer voorwaardelijk strafontslag en één keer blijvende verlaging in loon. Dit zijn voorgenomen besluiten, waartegen de betrokkenen beroep kunnen aantekenen.

Tevens is de samenwerking met een aantal leveranciers en extern ingehuurd personeel met onmiddellijke ingang stopgezet. De RUG heeft aangifte gedaan tegen de direct betrokken medewerkers, leveranciers en extern ingehuurd personeel. Overige juridische stappen voor het verhalen van de geleden schade op de direct betrokkenen zijn in voorbereiding.

Ruim 1,1 miljoen schade

De meeste actuele inschatting van de financiële schade voor de RUG zoals opgenomen in het eindprocesverbaal van de FIOD is een bedrag van € 1.141.661 over de periode 2008-2015. Over de periode voor 2008 is te weinig concrete informatie beschikbaar om nader onderzoek te rechtvaardigen.

Control

Voor de langere termijn wordt RUG-breed gewerkt aan een programma dat zich richt op cultuurverandering en integriteit en versterking van de control-functie. Het CvB heeft er vertrouwen in dat door de uitgezette vervolgacties de juiste stappen worden gezet om ook op langere termijn meer in control te blijven en het risico op herhaling van (soortgelijke) fraude verder te verkleinen.

 

Gerelateerde artikelen