Roto Smeets wil BDO als nieuwe accountant

Roto Smeets Group wil BDO benoemen als de nieuwe controlerend accountant met ingang van boekjaar 2015. BDO volgt daarmee EY op als externe accountant van de grootste drukkerijgroep in Nederland.

Over het waarom van de accountantsswitch zegt RSG: ‘Ten gevolge van een wijziging van de Nederlandse wet op het accountantsberoep in december 2012 is de vennootschap verplicht op enig moment van accountantsorganisatie te wisselen. In 2014 is Roto Smeets Group een aanbestedingsprocedure gestart teneinde een nieuwe externe accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te kunnen verstrekken. Op basis van de algehele prestaties van de accountantskantoren die hebben deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure, stelt de Raad van Commissarissen, op advies van de auditcommissie, aan de Algemene Vergadering voor BDO met ingang van het boekjaar 2015 te benoemen als externe accountant. Belangrijke argumenten waarom BDO audit & assurance B.V. als externe accountant is voorgedragen zijn de kennis van de markt waarin RSG opereert en het kostenaspect.’

Gerelateerde artikelen