Rol en verantwoordelijkheid van accountant bij financiële coronasteun en coronasubsidies

EU-landen dringen aan op vereenvoudiging van het gebruik van het Europese coronaherstelfonds, ter waarde van bijna 800 miljard euro aan subsidies en leningen. De Europese Commissie reageert op groeiende druk van lidstaten om de administratieve rompslomp te verminderen die het gebruik van dit fonds belemmert.

Het fonds, opgericht om de Europese economie te herstellen na de Covid-19-pandemie, heeft tot op heden slechts een fractie van zijn budget uitgekeerd. Minder dan een derde van het geld is gebruikt, en de deadline nadert snel: landen riskeren geld te verliezen als ze na 2026 nog steeds niet hebben geclaimd wat aan hen is toegekend.

  • EU-commissie overweegt versoepeling voor coronaherstelfonds

Met name Zuid-Europese landen hebben aangedrongen op vereenvoudiging van de voorwaarden en procedures. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis erkent dat de eisen aan lidstaten mogelijk te gedetailleerd zijn. Hij benadrukt dat het aanpassen van ingediende aanvragen momenteel te complex en tijdrovend is.

Nederland ziet ruimte voor aanpassingen

De starre regels worden vaak toegeschreven aan landen zoals Nederland, die bezorgd zijn over verspilling en fraude. Echter, zelfs Nederland ziet nu mogelijkheden om de regels te vereenvoudigen, aldus EU-diplomaten.

Accountants spelen een cruciale rol bij het adviseren en begeleiden van bedrijven bij het aanvragen van coronasteun en coronasubsidies. Laten we eens dieper ingaan op hun verantwoordelijkheden:

Advies en begeleiding:

  • Accountants moeten proactief informeren over de beschikbare steunmaatregelen en de criteria voor aanvraag.

Aanvraagproces:

  • Accountants begeleiden bedrijven bij het invullen van belastingdeformulieren en zorgen er mede voor dat alle benodigde documentatie correct is ingediend. Ze moeten voor hun klanten op de hoogte zijn van de deadlines en ervoor zorgen dat aanvragen tijdig worden ingediend.

Controle en compliance:

  • Accountants moeten de financiële gegevens van bedrijven controleren om te verifiëren of ze in aanmerking komen voor steun. Ook zin zij mede verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke vereisten en dat er geen onjuiste informatie wordt verstrekt.

Waarschuwingen en Advisering:

  • Als accountants twijfels hebben over de rechtmatigheid van een aanvraag, moeten ze bedrijven waarschuwen voor mogelijke risico’s.
  • Ze moeten bedrijven adviseren over de gevolgen van het niet naleven van de voorwaarden van de steunmaatregelen.

Aansprakelijkheid:

  • Recentelijk zijn er enkele juridische uitspraken geweest waarbij accountants aansprakelijk werden gesteld voor het mislopen van steunmaatregelen door bedrijven.
  • De rechter oordeelde dat accountants, als vertrouwde adviseurs, verantwoordelijk zijn voor het informeren en adviseren van bedrijven over steunmaatregelen, zelfs als dit buiten hun gebruikelijke dienstverlening valt.