Roep om fair value-rapportages van VS-banken

De FED blokkeerde fair value omdat die tot paniek zou kunnen leiden.

De Financial Accounting Standards Board (FASB) staat onder druk om regels in de VS te herzien voor het rapporteren van activa in jaarrekeningen. Banken moeten voortaan waardeverlies op aandelen en obligaties rapporteren, ook als ze niet verkocht hoeven te worden. 

Deze roep klinkt steeds luider in de nasleep van het faillissement van de Silicon Valley Bank. Een van de organisaties die hiervoor pleit is het CFA Institute, een beroepsorganisatie voor beleggers.

Een fair value-boekhouding zou de verliezen van de SVB op de obligatieportefeuille eerder aan het licht hebben gebracht, zo luidt het argument. De bank was dan gedwongen geweest om zich financieel te versterken voordat het te laat was. 

De SVB had 91 miljard dollar geparkeerd in een portefeuille van obligaties waarvan de marktwaarde was gedaald tot 76 miljard dollar. Deze daling was het gevolg van stijgende rentetarieven. De SVB hield de obligaties echter nog steeds tegen kostprijs op de balans. Dit vanuit de redenatie dat de bank van plan was om de obligaties aan te houden tot het einde van de looptijd.

In de VS moeten alleen activa die zijn aangemerkt als "beschikbaar voor verkoop" worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De marktwaarde van activa die zijn aangemerkt als "aanhouden tot einde looptijd" wordt gemeld in financiële rapporten, maar heeft geen invloed op de balans of resultatenrekening.

De FASB heeft in 2010 voorgesteld om activa tegen reële waarde op de balans te zetten, maar dit voorstel werd afgewezen. Banken vreesden dat fair value-rapportages hun resultaten volatieler zouden maken en paniek konden veroorzaken. De toenmalige voorzitter van de Fed, Ben Bernanke, was ook tegen het voorstel.

Tegenstanders van het wijzigen van de regels stellen dat het huidige systeem de realiteit weerspiegelt van hoe banken zakendoen. Niet-gerealiseerde winsten en verliezen zijn volgens hen niet relevant voor leningen en effecten die voor de volledige looptijd worden aangehouden. 
 

Gerelateerde artikelen