RJ-Uiting 2015-4: ‘Ontwerp-richtlijn consolidatievrijstelling participatiemaatschappijen en beleggingsentiteiten’

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft op 20 april RJ-Uiting 2015-4: ‘Ontwerp-richtlijn consolidatievrijstelling voor participatiemaatschappijen en beleggingsentiteiten’ gepubliceerd.

RJ-Uiting 2015-4 is een gevolg van de ontwikkelingen in de internationale verslaggeving rondom consolidatie door beleggingsentiteiten. Om invulling te geven aan deze ontwikkelingen worden wijzigingen in hoofdstuk 217 Consolidatie en hoofdstuk 615 Beleggingsentiteiten voorgesteld.
 
De RJ stelt voor om de wijzigingen in hoofdstuk 217 Consolidatie en hoofdstuk 615 Beleggingsentiteiten van kracht te laten worden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016, waarbij eerdere toepassing wordt toegestaan. Toepassing van de wijzigingen resulteert in een stelselwijziging die verwerkt wordt conform hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen.

• RJ-Uiting 2015-4: ‘Ontwerp-richtlijn consolidatievrijstelling voor participatiemaatschappijen en beleggingsentiteiten’

Gerelateerde artikelen