RJ commentaarbrief wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met commentaar op het wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (34 176).

Het wetsvoorstel ter uitvoering van richtlijn 2013/34/EU bevat voornamelijk technische aanpassingen in Titel 9 Boek 2 BW. De reacties van de RJ op een voorontwerp zijn grotendeels in dit wetsvoorstel verwerkt.

De RJ is echter van mening dat naast enkele door haar in het onderhavige wetsvoorstel nog geconstateerde onvolkomenheden, het ook aanbeveling verdient nu enige andere verbeteringen aan te brengen in Titel 9 Boek 2 BW die in lijn zijn met de richtlijn jaarrekening. Deze punten worden tevens behandeld.

• RJ commentaarbrief wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

Gerelateerde artikelen