Risico’s handelsconflict met China zaak voor accountants

Producten van Chinese handelspartners

China heeft een onderzoek ingesteld naar recente EU-maatregelen, waaronder verhoogde importheffingen op Chinese elektrische auto’s. Dat melden internationale persbureau’s. Dit onderzoek, dat tot april 2025 kan duren, omvat ook maatregelen tegen Chinese treinen, zonnepanelen en windenergie. De escalatie van dit handelsconflict kan verstrekkende gevolgen hebben voor Europese bedrijven die zaken doen met China.

  • EU-China handelsconflict creëert risico’s voor Europese bedrijven
  • Binnen CSDDD moeten bedrijven produktieketen Chinese partners kennen
In 2019 importeerde Nederland voor 43 miljard euro aan goederen uit China, waarvan ruim twee derde in vrijwel alle sectoren actief was. De economische bijdrage van China verschilt echter aanzienlijk van Nederland. In 2018 maakte de dienstverlening in China 53% van de economie uit, terwijl dit in Nederland 78% was. Na de covidcrisis trok de handel aan beide kanten weer aan, echter geopolitieke en maritieme verstoringen hinderden de terugkeer naar oude niveau’s.

In het licht van deze ontwikkelingen moeten accountants hun cliënten adviseren over de potentiële risico’s en gevolgen van het handelsconflict. Dit kan variëren van verhoogde importkosten tot verstoringen in de toeleveringsketen. Een analyse van de blootstelling van cliënten aan de Chinese markt is daarvoor in sommige gevallen noodzakelijk. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Goed adviseren betekent uw cliënten informeren over relevante informatie en evenementen. Attendeer de CFO’s uit uw netwerk daarom op Leadership in Finance Summit 2024. Op 7 november gaan 300 CFO’s, financieel directeuren en corporate controllers met experts in gesprek over hoe AI de rol van finance leaders herdefinieert.

EU verscherpt controle op Chinese investeringen

Omdat de Europese Commissie heeft aangekondigd de controle op Chinese investeringen in strategische sectoren te verscherpen, zullen accountants ook alert moeten zijn op de implicaties en risico’s hiervan voor fusies en overnames waarbij Chinese partijen betrokken zijn. Due diligence-processen zullen hierdoor mogelijk uitgebreider en complexer worden. De accountancysector kan dus te maken krijgen met het handelsconflict tussen de EU en China.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Gerelateerde artikelen