Rien van Hoepen RA overleden

De Raad voor de Jaarverslaggeving meldt dat Prof.dr. M.A. van Hoepen RA (1948) is overleden. ‘Rien van Hoepen is gedurende vele jaren lid geweest van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft op zijn kenmerkende wijze een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van RJ-richtlijnen,’ aldus de RJ.

Van Hoepen (1948) studeerde bedrijfseconomie aan de toenmalige Nederlandsche Economische Hogeschool. Hij promoveerde in 1981 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1982 was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2011 nam hij afscheid als hoogleraar Bedrijfshuishoudkunde en Accountancy in de Erasmus School of Economics.

Naast zijn leerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bekleedde Van Hoepen vanaf 1993 het gasthoogleraarschap accountancyopleiding Universiteit Nederlandse Antillen/Curaçao Institute for Social and Economic Studies.

Van Hoepen vervulde binnen de Erasmus School of Economics diverse bestuurlijke functies; in het bijzonder die van voorzitter van de Vaste Commissie voor Onderwijs, van de Vakgroep Kosten- en Winstbepalingsvraagstukken en van de Examencommissie. Op internationaal gebied was hij in 1977 betrokken bij de oprichting van de European Accounting Association, waarvoor hij daarna diverse functies heeft vervuld.

Gedurende een lange periode maakte hij deel uit van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Hij leverde een zeer belangrijke bijdrage geleverd de ontwikkeling van het jaarrekeningrecht en was betrokken bij diverse baanbrekende arresten die het corporate gouvernance landschap in Nederland hebben beïnvloed. Als lid en later vice-voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevordering van de kwaliteit van de financiële verslaglegging in Nederland. Van 1985 tot 2004 was hij partner van Deloitte Accountants.

Gerelateerde artikelen