Richtlijnen Jaarverslaggeving 2024 online te raadplegen

SRA heeft de richtlijnen verrijkt met links naar het Burgerlijk Wetboek.

De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote, middelgrote (RJ), micro- en kleine rechtspersonen (RJk) 2024 zijn nu ook online te raadplegen. Dit kan via de website van SRA. De jaareditie 2024 is van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024.

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving wordt onderscheid gemaakt tussen stellige uitspraken en aanbevelingen. De stellige uitspraken staan in vetgedrukte tekst, om daarmee een extra gewicht toe te kennen aan de informatie.

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn op onze website van de SRA verrijkt met links naar wetteksten uit het Burgerlijk Wetboek. De wetteksten, gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli 2023, zijn afkomstig van de Wettenbank van Overheid.nl.

 

Gerelateerde artikelen