RGS voor meer efficiëntie, inzicht en waardevol advies

Steeds meer accountantskantoren en bedrijven kiezen voor administratiesoftware gebaseerd op RGS. Dat is op zich niet zo vreemd. Het draagt immers bij aan een efficiëntere, gestandaardiseerde boekhouding en heeft daarmee ook veel voordelen voor financiële rapportages en besluitvorming in organisaties. Na 10 jaar is het tijd om bij kwartiermaker René Otten te peilen hoe het staat met het gebruik.

De kern van RGS is de referentiecode, een unieke lettercode die is gekoppeld aan een omschrijving. Boekhoudsoftware koppelt deze referentiecodes aan door klanten ingerichte rekeningschema’s.. Omdat een referentiecode ook nog eens gekoppeld is aan SBR, kan RGS worden gebruikt in de gehele financiële keten.

  • RGS vereenvoudigt gegevensuitwisseling in financiële ketens via standaardreferentiecodes.
  • Implementatie van RGS bespaart tijd en kosten bij het verwerken van boekhoudgegevens.
  • RGS garandeert naleving van regelgeving en verbetert datakwaliteit voor betrouwbare rapportages.

Data die eenmalig in de boekhoudsoftware met RGS zijn vastgelegd, zijn daardoor eenvoudig te hergebruiken voor het genereren van rapportages zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Financiële overzichten voor bijvoorbeeld overheden (Belastingdienst, KVK, CBS), banken en andere publieke en private organisaties kunnen eenvoudiger, system-to-system worden uitgewisseld en geanalyseerd.

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) is de nationale open standaard voor het indelen en coderen van financiële gegevens in boekhoudsoftware. Met RGS is het mogelijk uit verschillende boekhoudingen en rekeningschema’s consistente standaardrapportages, dashboards en benchmarks te maken. Hierdoor zijn gegevens niet alleen beter uitwisselbaar voor verantwoordingsrapportages of auditfiles, maar ook beter vergelijkbaar voor bijvoorbeeld benchmarking. RGS is een samenwerking tussen koepelorganisaties van accountants, softwareontwikkelaars en de overheid.

Door RGS te implementeren als instrument om verschillende rekeningschema’s te standaardiseren, standaard grootboekschema is het verwerken van boekhoudkundige gegevens minder tijdrovend. Het bespaart niet alleen tijd -en dus kosten- in het afstemmen van verschillende grootboekstructuren, maar er blijft ook meer tijd over voor andere werkzaamheden, zoals het (strategisch) adviseren van klanten. Een win-win dus.[Artikel gaat verder na deze alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accounancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


RGS draagt bij aan compliance en betere datakwaliteit
Ook aan de naleving van regelgeving en normen levert RGS zijn bijdrage dankzij de standaardisatie en universele codering. Gebruikers zoals accountantskantoren, ondernemers, CBS, KVK en de Belastingdienst weten zeker dat ze over hetzelfde praten. Dit is vooral van belang voor organisaties die te maken hebben met strikte regelgeving op het gebied van boekhouding en rapportage.

Heb je niet te maken met strikte regelgeving, ook dan vermindert RGS de foutgevoeligheid en misverstanden bij het interpreteren van financiële informatie. Door boekingen en transacties te koppelen aan RGS-codes zijn afwijkingen en inconsistenties eenvoudig te identificeren en te corrigeren. Het gevolg hiervan is een hogere datakwaliteit en betrouwbaarheid en het voorkomen van onnodig speurwerk.

RGS voor betere datakwaliteit en meer inzicht 
Dankzij een gestandaardiseerde en ook geaccepteerde dataset biedt RGS ook de mogelijkheid om financiële gegevens met behulp van benchmarks te vergelijken met andere data vanuit de sector. Hiermee kunnen accountantskantoren hun klanten veel extra toegevoegde waarde bieden.


Wilt u meer informatie? Ga dan naar de RGS-website of neem contact met ons op. RGS toepassen in uw administratie? Check dan even of uw softwarepakket RGS ondersteunt.