Rekenregels juli 2015 gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ‘rekenregels juli 2015’ gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.

• Rekenregels juli 2015
• Rekenregels juli 2015: bijlage II.1 – II.3
• Rekenregels juli 2015: bijlage II.4 – II.6

Gerelateerde artikelen