Rekenkamer: Versterk controle en verantwoording EU-steunprogramma’s

Het is onvoldoende duidelijk of de 440 miljard euro die de afgelopen vijf jaar aan noodsteun zijn gegeven aan Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en Cyprus ook echt effectief worden besteed. Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer donderdag.

Volgens de Rekenkamer wordt de effectiviteit van de steunprogramma’s ‘tot op dit moment door de betrokken instanties weinig onderzocht’.

De Rekenkamer constateert ook dat het ‘beperkt mogelijk’ is de besteding van de miljarden te volgen. Onafhankelijke evaluaties zijn er niet. ‘De democratische controle en verantwoording van deze steunprogramma’s kan worden versterkt’, aldus de Rekenkamer.

Die beveelt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan dat hij in Brussel gaat bepleiten dat landen die noodsteun ontvangen inzichtelijk maken waar zij de leningen aan besteden. Als dit gebeurt via onafhankelijke en openbare rapportages, dan krijgen ook de parlementen van de donerende landen, zoals Nederland, inzicht in de werking van de noodleningen. De democratische controle op besluiten van de eurogroep en de trojka (Europese Commissie, ECB en IMF) over de inzet van de noodfondsen kan worden versterkt, meent de Rekenkamer.

Dijsselbloem heeft de Rekenkamer in een reactie laten weten een deel van de aanbevelingen over te nemen. Hij vindt wel dat er breder gekeken moet worden dan de precieze besteding van de miljardensteun om te kunnen beoordelen of steun effectief is geweest. Bovendien, de Europese noodsteun is niet gericht op het financieren van specifieke projecten, maar veelal algemene begrotingssteun voor de probleemlanden. Die was nodig omdat landen als Griekenland geen geld meer konden lenen op de internationale kapitaalmarkt.

 

(ANP

Gerelateerde artikelen