Rekenkamer: Kansen algoritmes voor accountants

Gebruik van data en algoritmes kan onderzoek naar inzet publiek geld verbeteren.

Behoort de accountant tot een uitstervend ras? Of helpt de explosieve toename van datagebruik en de inzet van algoritmes juist om de prestaties van overheden en anderen beter in kaart te brengen?

Collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer roept op 13 juni 2019 tijdens het Cigar Network Congress in Amsterdam op om vooral de kansen te grijpen die nieuwe technologie onderzoekers in de private en publieke sectoren bieden. 

In plaats van werken met steekproeven kunnen nu alle data over een beleidsterrein in onderzoek geanalyseerd worden. Voor rekenkamers is er onder meer een rol weggelegd om vast te stellen of onderliggende databestanden betrouwbaar zijn als basis voor beleidsontwikkeling. 

Zo stelde de Algemene Rekenkamer op 11 juni jl. in het onderzoek naar datagedreven selectie van aangiften vast dat de inzet van algoritmes en risicomodellen door de Belastingdienst niet strookt met het toezichtbeleid van dezelfde overheidsdienst. Dat kan ten nadele van de individuele belastingplichtige zijn.

Toespraak conferentie CIGAR op 13 juni 2019

Gerelateerde artikelen