Rekenkamer EU ziet tekortkomingen bij ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft weliswaar robuuste instrumenten om een nieuwe bankencrisis te voorkomen, maar er zijn nog wel enkele tekortkomingen.

Dat constateert de Europese Rekenkamer in een rapport.

De richtlijnen waarmee de duizend toezichtmedewerkers beoordelen of een bank op omvallen staat moeten worden verbeterd, stellen de controleurs. Dat geldt ook voor de voorschriften rondom vroegtijdig ingrijpen.

De ECB is sinds 2014 verantwoordelijk voor het toezicht op de 120 belangrijkste banken in de eurozone. Voor banken die dreigen te falen stelt de centrale bank in Frankfurt herstelplannen op, maar de procedures voor crisisbeheersing kunnen volgens de rekenkamer effectiever. Bovendien is er geen heldere definitie van de criteria om te bepalen of een bank in een crisissituatie is terechtgekomen.

Als een bank op het punt van omvallen staat wordt de zogeheten Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad ingeschakeld. De samenwerking tussen de ECB en die raad is ook voor verbetering vatbaar.

De rekenkamer adviseert de ECB meer te doen met de inzichten over herstelplannen en de manier waarop die worden gebruikt om te bepalen of een bank gaat falen. De centrale bank neemt de meeste aanbevelingen over, stelt de rekenkamer vast.

De ECB heeft overigens geweigerd belangrijke bewijsstukken over te dragen, merkt de rekenkamer op. Daardoor konden alleen algemene conclusies worden getrokken over de processen binnen de bank.

(ANP)