Regeling S&O-afdrachtvermindering gepubliceerd

Vandaag is in de Staatscourant de Regeling S&O-afdrachtvermindering gepubliceerd. In het Belastingplan 2016 heeft het kabinet aangekondigd dat de Research en Development Aftrek (RDA) en de S&O-afdrachtvermindering per 1 januari 2016 zullen worden samengevoegd.

De kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) die nu onder de RDA vallen, komen per 2016 onder het regime van de S&O-afdrachtvermindering. De geïntegreerde S&O-afdrachtvermindering is nader toegelicht en uitgewerkt in het Belastingplan 2016.

De regelingen met betrekking tot de S&O-afdrachtvermindering die onder de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) vallen, dienen aangepast te worden door de integratie. Deze regeling strekt daartoe.

Uit oogpunt van overzichtelijkheid is gekozen voor één nieuwe regeling waarin zowel de Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997 als de Uitvoeringsregeling S&O-afdrachtvermindering 2006 in gewijzigde vorm worden opgenomen. De beleidsregels over de S&O-afdrachtvermindering zullen apart bij besluit aangepast worden aan de integratie.

De nog relevante bepalingen uit de Uitvoeringsregeling en Afbakeningsregeling zijn zoveel mogelijk ongewijzigd overgenomen in deze regeling. Waar nodig zijn de bepalingen aangepast aan de integratie. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om een aantal bepalingen te verduidelijken en aan te vullen.

Over de toepassing van de Uitvoeringsregeling en de Afbakeningsregeling heeft zich jurisprudentie gevormd die van belang blijft voor de toepassing van deze regeling. Met het oog op de zelfstandige leesbaarheid van de regeling is de toelichting bij de oude regelingen verkort overgenomen en waar nodig verhelderd of gemoderniseerd.

• Regeling S&O-afdrachtvermindering

Gerelateerde artikelen