‘Regeerakkoord leidt tot hogere huizenprijzen’

Het regeerakkoord heeft een opwaarts effect op Nederlandse huizenprijzen, blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau. Volgens ING zullen de huizenprijzen in 2018 naar verwachting met gemiddeld 6% stijgen. In 2019 zal de prijsstijging zo’n 4% bedragen.

De plannen in het regeerakkoord stimuleren de woningmarkt. Dat komt ten eerste doordat huishoudens vanaf 2019 meer mogen lenen en dus meer kunnen bieden. Vooral huizenkopers met een bruto-inkomen boven de € 60.000,- mogen straks waarschijnlijk meer lenen. Zij kunnen in 2019 waarschijnlijk een hypotheek krijgen die zo’n € 5.000,- hoger ligt dan zonder het regeerakkoord het geval zou zijn.

Huishoudens mogen meer lenen omdat inkomens flink sneller stijgen als gevolg van het regeerakkoord. Het Nibud gaat bij ramingen voor de maximale leencapaciteit uit van de contractloonstijgingen. Deze gaan als gevolg van het regeerakkoord met 2,5% (2018) en 3,5% (2019) omhoog. Vóór het regeerakkoord was dit met 2,2% (2018) en 2,4% (2019) duidelijk lager. Dit komt ten eerste doordat de regering de komende jaren méér uitgeeft. Deze overheidsuitgaven stimuleren de economie, waardoor de werkloosheid extra daalt en er meer opwaartse druk op de lonen ontstaat. Ten tweede zal de verhoging van het lage btw-tarief zorgen voor hogere prijzen. Werknemers zullen voor die hogere prijzen gecompenseerd willen worden en hun looneisen naar boven bijstellen.

Terwijl de leencapaciteit stijgt, verbetert ook de betaalbaarheid van woningen als gevolg van het regeerakkoord. Dit komt omdat de netto inkomens van huishoudens sterker stijgen. De betaalbaarheid van een koopwoning wordt namelijk gedefinieerd als de verhouding tussen netto woonlasten en netto inkomen. Bij gelijkblijvende netto lasten zorgt een stijgend inkomen zo voor een betere betaalbaarheid. Die verbeterende betaalbaarheid leidt er vervolgens toe dat huizenkopers – ceteris paribus – meer willen bieden en heeft zo een opwaarts effect op huizenprijzen.
 
Het ING Economisch Bureau past de huizenprijsramingen voor 2018 aan. Huizenprijzen zullen volgend jaar met gemiddeld 6% stijgen (was 5%). Het regeerakkoord speelt hier overigens een ondergeschikte rol. De bijstelling is met name het gevolg van nieuw beschikbare informatie over prijzen en renteontwikkelingen. Voor 2019 gaan wij uit van een huizenprijsstijging van 4% (was 3%). Hier is het regeerakkoord, met zijn opwaartse effect op leencapaciteit en betaalbaarheid, van groter belang.

Bron: ING

Gerelateerde artikelen