Referentie GrootboekSchema onderdeel geworden van SBR

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) is onderdeel geworden van SBR. Het SBR Beraad heeft de samenwerking tussen RGS en SBR formeel bekrachtigd. Hiermee wordt SBR makkelijker toepasbaar voor het bedrijfsleven en heeft RGS een vliegwiel, doordat het hulpmiddel vooral nut heeft voor ondernemers en intermediairs wanneer met SBR wordt gerapporteerd.

Dit meldt Standard Business Reporting Programma. ‘RGS en SBR worden vaak als broer en zus voorgesteld. RGS is namelijk een belangrijk hulpmiddel voor ondernemers en intermediairs om hun (financiële) rapportages efficiënt op te stellen. Dat geldt zowel voor de eigen interne rapportages, – voor analyse, interne beheersing en toezicht – , als voor de externe rapportages voor overheden en banken, zoals de SBR-rapportages. Is RGS aan de boekhouding gekoppeld, dan is impliciet ook de boekhouding aan SBR gekoppeld,’ aldus SBR Programma.
 
‘Belangrijke stap’

Rob Kuipers, de Rijksregisseur, ziet de toetreding van RGS in de SBR governance dan ook als een belangrijke stap: ‘RGS is een mooi traject en een zeer waardevolle samenwerking die met de toetreding in de SBR Governance handen en voeten krijgt. De ‘broertje-en-zusjevergelijking’ wordt zo meer dan alleen een metafoor, doordat RGS wordt opgenomen in de taxonomie. Hiermee is die niet alleen een uitvraagtaxonomie, maar ook direct een doorvertaling naar het administratieve werk.’

Samenwerking in de praktijk

Overheid en de markt werken intensief samen om de SBR aanpak zo goed mogelijk uit te voeren. Deze samenwerking wordt de SBR Governance genoemd. Nu RGS is toegetreden tot dat samenwerkingsverband, betekent dit dat de afspraken over het beheer van het RGS-schema en de werkwijze van de organisatie onder de governance structuur van SBR vallen. RGS is binnen de SBR Governance vertegenwoordigd met een Expertgroep RGS (voorzitter Robert Mul, NBA), een Beheergroep RGS (voorzitter Jacques Urlus, NBA) en een Taskforce Implementatie RGS (Perry Telle, NOAB).

Meer informatie over RGS is te vinden op de RGS themapagina en op de RGS website.

Gerelateerde artikelen