Record aan verdachte transacties gemeld in 2018

In 2018 ontving de FIU-Nederland ruim 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties.

Het jaaroverzicht 2018 van FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) is 23 juli 2019 door de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Het jaar 2018 was voor de FIU-Nederland een jaar van superlatieven. De FIU-Nederland ontving in 2018, mede door de implementatie van een wetswijziging, in totaal 753.352 ongebruikelijke transacties. Hiervan waren 358.609 ongebruikelijke transacties direct te relateren aan een onverwacht grote impact vanuit het in werking treden van het Uitvoeringsbesluit Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) 2018.

Daarmee resteren, bezien over 2018, 394.743 “reguliere*1” meldingen van ongebruikelijke transacties. Daarmee zet de trend van oplopende aantallen ongebruikelijke transacties zich voort. In totaal verklaarde de FIU-Nederland in 2018, 57.950 transacties verdacht, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro, gebundeld in 8.514 dossiers. 

In 2018 is de FIU-Nederland begonnen met het opzetten van experimenten op het gebied van datascience. De FIU-Nederland hoopt hiermee op termijn op een toekomstbestendige manier gebruik te maken van de beschikbare data en datasystemen. De vastgestelde thema’s van de FIU-Nederland waren in 2018, gekende en ongekende dreiging in relatie tot terrorismefinanciering, corruptie, witwassen in relatie tot crimineel vermogen, drugs, fraude, Caribisch Nederland en opmerkelijke wijzigingen in meldpatronen- en dossiers. 

De FIU-Nederland zag in 2018 enerzijds een toename van de aantallen meldingen en anderzijds een intensivering in de deelname in diverse samenwerkingsverbanden in relatie tot het indammen van ondermijnende criminaliteit. Door de toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties en de noodzaak om het systeem voor meldingsplichtige instellingen en FIU medewerkers gebruikersvriendelijker te maken is de bouw van een nieuwe integrale informatievoorziening essentieel. De eerste stappen hiertoe zijn in 2018 gezet. 

Het jaaroverzicht over 2018 kunt u hier vrij downloaden.

*1) Met reguliere meldingen worden meldingen bedoeld die niet zijn ontvangen op basis van de in 2018 geïmplementeerde wetswijziging waarin meldplichtige instellingen op basis van een objectieve meldgrens transacties dienen te melden in relatie tot de door de Europese Commissie aangewezen risicolanden 

Gerelateerde artikelen