Reactie NBA Young Profs op concept-handreiking ‘Publicatie kwaliteitsfactoren’

De NBA Young Profs hebben gereageerd op de concept-handreiking ‘Publicatie kwaliteitsfactoren' van de NBA. Deze handreiking geeft een nadere invulling van maatregel 5.1 uit het rapport ‘In het publiek belang’.

De Young Profs zien onder meer de volgende mogelijkheden tot verbetering:  

·         De correlatie van de beschreven kwaliteitsfactoren ten opzichte van de kwaliteit is onduidelijk. De totstandkoming en formulering van de kwaliteitsfactoren moet een transparant proces volgen, waarbij vooral gebruikers van deze informatie om input moet worden gevraagd.

·         De kwaliteitsfactoren zijn niet SMART geformuleerd, wat de meetbaarheid bemoeilijkt.

·         De vergelijkbaarheid tussen de accountantsorganisaties kan worden verbeterd door kwaliteitsfactoren meer te standaardiseren.

·         Bij de rapportage van de accountantsorganisaties over de kwaliteitsfactoren moet meer nadruk worden gelegd op de kwalitatieve toelichting en het centraal stellen van het kwaliteitsdenken van de accountantsorganisatie.

·         Het is van belang om draagvlak te creëren bij gebruikers van de informatie en aandacht te hebben voor de gevolgen voor accountantsorganisaties bij het niet voldoen aan de kwaliteitsfactoren.

 

Reactie NBA Young Profs

Gerelateerde artikelen