Reactie NBA op consultatie ‘Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’

De NBA heeft gereageerd op de consultatie van de conceptregeling ‘Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’.

In de reactie geeft de NBA aan dat de voorstellen van het ministerie van Financiën zullen bijdragen aan de kwaliteit van de wettelijke controles door accountants in Nederland. De NBA benadrukt dat het goed is dat een aantal van de 53 door de sector voorgestelde verbetermaatregelen in het besluit worden verankerd.

Daarnaast wordt de regelgeving voor accountantsorganisaties beter toegankelijk doordat de Verordening accountantsorganisaties (VAO), thans materieel en op termijn volledig, vervalt. Tenslotte geeft de NBA een aantal suggesties om de effectiviteit van de voorstellen te vergroten en een efficiënte implementatie daarvan mogelijk te maken.

Lees ook:

 

(NBA)

Gerelateerde artikelen