RB-leden mogen meer PE-punten via e-learning behalen

In verband met een steeds groter en kwalitatief beter aanbod van PE-cursussen via e-learning en een toenemend gebruik hiervan door leden van Register Belastingadviseurs heeft het RB-bestuur besloten om het Reglement Permanente Educatie per direct aan te passen. In artikel 4.2 is het maximale aantal te behalen PE-punten via e-learning verhoogd van 10 per jaar naar maximaal 20 PE-punten per jaar.

Tevens zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking van de regels. Artikel 2 is uitgebreid met lid 6 om te beschrijven dat een RB-lid in hetzelfde kalenderjaar voor het deelnemen aan een identieke bijeenkomst van dezelfde aanbieder geen PE-punten ontvangt. In artikel 4.3 is de term fiscalist nader gedefinieerd.

Gerelateerde artikelen