RB komt met pakket aanbevelingen voor Belastingplan 2016

Met het oog op het Belastingplan 2016 heeft het Register Belastingadviseurs op 15 april 2015 een pakket aanbevelingen gestuurd naar het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer. Vanwege de aangekondigde belastingherziening waarin eenvoud voorop moet staan, wordt onder andere aandacht gevraagd voor diverse aspecten van de inmiddels erg complexe eigenwoningregeling. Ook wordt opgeroepen tot ontklemming van vermogens zoals de oudedagsreserve, lijfrenten, stamrechten en kapitaalverzekeringen. Tevens is meer verduidelijking nodig bij de btw-behandeling van Sociale wijkteams en wordt opgeroepen maatregelen te nemen om dubbele btw-heffing bij grensoverschrijdende leveringen en diensten te voorkomen.

Aandacht voor complexe eigenwoningregeling

In het pakket aanbevelingen wordt ruim aandacht gevraagd voor diverse aspecten van de inmiddels erg complexe eigenwoningregeling. Zo wordt ingegaan op de situatie van overname van het aandeel van de partner in de eigenwoningschuld in het kader van een echtscheiding. Het RB heeft opgeroepen tot een keuzeregeling om het overgangsrecht op het aandeel in de eigenwoningschuld over te dragen aan de ex-partner.

Ontklemming vermogen

Het RB heeft tevens opgeroepen tot ontklemming van vermogens zoals de oudedagsreserve, lijfrenten, stamrechten en kapitaalverzekeringen. Mede met het oog op de belastingherziening kan worden overwogen een afkoopmogelijkheid in te voeren voor de (verschillende soorten) kapitaalverzekeringen, onder voorwaarde dat de afkoopsom wordt besteed aan de aflossing van de eigenwoningschuld en de van toepassing zijnde rentevrijstellingen niet worden overschreden.

Diverse aanbevelingen omzetbelasting

Ook voor wat betreft de omzetbelasting doet het RB enkele aanbevelingen. Zo is meer duidelijkheid nodig bij de btw-behandeling van Sociale wijkteams.

Het RB wijst erop dat bij grensoverschrijdende leveringen of diensten het risico op niet-heffing en dubbele btw-heffing bestaat. Nederland mag in de wet maatregelen treffen om dit te ondervangen. Maatregelen om het risico op dubbele btw-heffing te voorkomen zijn echter tot op heden niet genomen. Het RB geeft in overweging om die mogelijkheid alsnog in de wet op te nemen. Daarmee zou bijvoorbeeld dubbele btw ter zake van buitenlandse ontwikkelingsprojecten kunnen worden voorkomen.

• Complete pakket aanbevelingen voor het Belastingplan 2016

Gerelateerde artikelen