RB: ‘belastingherziening’ is eigenlijk regulier belastingplan

Het Register Belastingadviseurs (RB) is gematigd positief over de door staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aangekondigde belastingherziening, maar plaatst er wel enkele kanttekeningen bij. Zo vraagt het RB zich af of de maatregelen het predicaat ‘belastingherziening’ eigenlijk wel verdienen. Volgens de belastingadviseurs lijkt er eerder sprake van een regulier belastingplan dan van een fundamentele stelselwijziging.

Tariefstructuur

Het RB vindt het positief dat de voorstellen kunnen leiden tot een logischere en eerlijkere tariefstructuur. Als gevolg van de inkomensafhankelijke arbeids- en heffingskortingen en een te laag intredend toptarief dragen juist de middeninkomens momenteel de lasten qua marginaal tarief. De voorgestelde maatregelen lijken een aanzet tot vereenvoudiging en lijken dit knelpunt enigszins recht te trekken.

Dejuridificering en vereenvoudiging

Het RB juicht de dejuridificering van het proces toe. ‘In de praktijk blijkt dat zowel de Belastingdienst als RB-adviseurs gebaat zijn bij en goed kunnen werken met informeel contact. Formele trajecten passen daar dan ook niet bij. Het RB ziet de concrete plannen met grote interesse tegemoet,’ aldus het RB.
 
Het RB is daarnaast positief over het jaarlijks meenemen van vereenvoudigingsvoorstellen in het Belastingplan. Nadere informatie over de vereenvoudigingsvoorstellen voor 2016 ontbreekt echter in de brief. Hoewel het nog geen Prinsjesdag 2015 is, zou het RB in de huidige brief omwille van openheid en duidelijkheid al inzicht over de ideeën hierover verwachten.
 
Pensioen in eigen beheer

Vologens het RB is het mkb zeer gebaat bij meer duidelijkheid over de problematiek rondom pensioen in eigen beheer. RB: ‘De hierover door het ministerie van Financiën aangekondigde brief is tot op heden niet verschenen. Daarom betreurt het RB het dat in de brief over de belastingherziening geen aandacht aan dit onderwerp is geschonken.’

Predicaat belastingherziening

Het RB vraagt zich af of het totaal van de maatregelen die in de brief worden genoemd het predicaat belastingherziening wel verdient. RB: ‘Weliswaar worden er diverse maatregelen voorgesteld maar het totaal lijkt meer weg te hebben van een regulier belastingplan dan van een fundamentele stelselwijziging. Dit kan echter als positief gevolg hebben dat de voorgestelde minder ingrijpende wijzigingen juist kunnen plaatsvinden. Een fundamentele belastingherziening neemt naar de mening van het RB meer voorbereidingstijd in beslag zodat er op dit moment beter kleinere aanzetten daartoe kunnen worden gemaakt.’

Gerelateerde artikelen