RB: Geluidsopnamen van zittingen Raad van Tucht en Raad van Beroep

Voortaan worden er geluidsopnamen gemaakt van de zittingen van de Raad van Tucht en de zittingen van de Raad van Beroep van Register Belastingadviseurs. Mocht er onduidelijkheid bestaan naar aanleiding van de uitspraak dan kunnen deze geluidsopnamen eventueel worden ingezet.

Dat heeft het RB-bestuur na overleg met de voorzitters van de Raad van Tucht en de Raad van Beroep besloten. Hiervoor zijn aanpassingen doorgevoerd in het Reglement op de Tuchtrechtspraak in de artikelen 11, 15, 21 en 23. Betreffende artikelen zijn uitgebreid met een vermelding over het maken van geluidsopnames, de wijze waarop deze kunnen worden beluisterd en de bewaartermijn.

Gerelateerde artikelen