Rapporteren over duurzaamheid verplicht in 2024

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zich een enthousiaste fan getoond de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze toekomstige richtlijn voor duurzaamheidsrapportage is volgens de bank nodig voor passend duurzaamheidsbeleid, risicobeoordeling en risicobewakingskaders in de financiële sector. 

Dat blijkt uit een statement van de bank begin deze maand. Hiermee heeft de Europese bank stelling genomen over de opvolging van de oude richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. De NFRD (Non-Financial Reporting Directive) dateert uit 2014. 

De Europese Commissie wil dat de CSRD de NFRD vervangt. De oude richtlijn leidde ertoe dat bedrijven te weinig informatie gaven over financiering van en beleggingen in duurzaamheid. 

Zodra de CSRD van kracht wordt, zullen veel meer ondernemingen moeten rapporteren over duurzaamheid, zowel beursgenoteerd als niet beursgenoteerd. Nu geldt deze verplichting alleen voor grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. 

''Binnen Europa gaan we van ongeveer 11.600 naar 49.000 ondernemingen, binnen Nederland van circa 115 naar 500”, zegt Gerard Jong, consultant bij Charco & Dique, een specialist in compliance, legal en risk management. ''In scope zijn dan ondernemingen met gemiddeld meer dan 250 werknemers, een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro en een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro, waarbij aan minstens twee van de drie criteria moet zijn voldaan.''

Ook kleinere beursgenoteerde ondernemingen vallen onder de CSRD, met uitzondering van de allerkleinste, de zogenaamde ‘micro-enterprises’. Deze small sizes enterprizes mogen op basis van eenvoudiger standaarden rapporteren, drie jaar nadat de grote ondernemingen daartoe verplicht worden. 

Verwacht wordt dat de eerste rapportages onder de nieuwe richtlijn in 2024 komen, over het rapportagejaar 2023. De ECB verwacht dat meer en betere rapportages over duurzaamheid ertoe leiden dat er meer geld wordt gestoken in duurzame activiteiten en dat er een cultuur ontstaat van publieke verantwoording hierover.

De vier belangrijkste kenmerken van de CSRD zijn de volgende:

•          De CSRD gaat uit van duurzaamheidsrapportage op basis van bindende rapportagestandaarden. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is verantwoordelijk voor het opstellen van die standaarden. Deze zullen voortbouwen op en bijdragen aan soortgelijke initiatieven op mondiaal niveau. 

•          De terminologie van de CSRD moet in lijn zijn met het wettelijk kader over duurzaamheid, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomieverordening. 

•          De CSDR eist een audit voor gerapporteerde duurzaamheidsinformatie. De Europese Commissie stelt voor daarbij te starten met het geven van beperkte zekerheid.

•          Duurzaamheidsinformatie moet worden gerapporteerd in XHTML format, zodat deze kan worden ontsloten via het European Single Access Point (ESAP), een centraal EU-toegangspunt voor bedrijfsinformatie. 

[avg-advertorial slug=”online-collegereeks-duurzaam-ondernemen”]

 

 

Gerelateerde artikelen