Rapport ‘CRM voor de accountancy 2016’ verschenen

Onderzoeksbureau GBNED heeft vandaag het rapport ‘CRM voor de accountancy 2016’ gepubliceerd met daarin het complete aanbod van CRM-toepassingen voor accountantskantoren.

Het rapport is gericht op accountancygerichte CRM-systemen. Bij de selectie van dergelijke systemen staat voorop dat deze in mindere of meerdere mate afgestemd zijn op de werkwijze binnen accountants- en administratiekantoren. Zo is een koppeling met andere systemen die gebruikt worden binnen de accountancy van groot belang als het gaat om eenmalig registreren van (relatie)gegevens.

CRM-systemen voor de accountancy bieden naast het primaire ‘relatiebeheer’ vaak andere functionaliteiten die in dit rapport zijn onderverdeeld naar:

 • adresbeheer;
 • digitaal dossierbeheer;
 • documentmanagement;
 • urenregistratie;
 • declareren c.q. factureren;
 • procesbeheer;
 • planning & control;
 • correspondentie;
 • zoekfunctionaliteit naar relaties, dossiers en documenten;
 • rechten en rollen;
 • portaalfunctionaliteit;
 • managementrapportage.

Het aantal CRM-systemen dat aangeboden wordt in de accountancy is redelijk beperkt te noemen, met een aanbod van negen leveranciers. Als gevraagd wordt naar ‘CRM-functionaliteit’ geven veel meer leveranciers aan deze aan te bieden in hun software. Als vervolgens doorgevraagd wordt naar genoemde functionaliteiten en de eigenschappen daarbinnen,  haken veel leveranciers toch af. Bij het overgebleven aanbod van CRM-systemen voor de accountancy zit het onderscheidend vermogen duidelijk in de details. De volgende voorbeelden illustreert dit laatste: 

 • Adresbeheer kent niet altijd de mogelijkheid tot ontdubbelen van relaties (op huisnummer en postcode) en een signalering op dubbele invoer van adressen is ook niet altijd aanwezig;
 • Bij procesbeheer is de aanwezigheid van een (groeps-)agenda met taken geen gemeengoed;
 • Bij correspondentie ontbreekt een koppeling met spraakherkenning bij meerdere systemen en ook scanfunctionaliteit blijkt niet altijd aanwezig;
 • Koppelingen met andere systemen (zowel van dezelfde als andere leveranciers) lopen sterk uiteen. Een koppeling met salaris- en HRM-software ontbreekt zelfs bij enkele systemen.   

Het is altijd de vraag welke functionaliteiten en eigenschappen een gebruiker echt nodig heeft. Hierbij is het verstandig dit vooraf op een rij te zetten en er niet pas achter te komen bij de implementatie van de software. Het rapport ‘CRM voor de accountancy 2016’ kan dan prima als checklist gebruikt worden om te bepalen welke functies en eigenschappen benodigd zijn.

Het complete rapport telt ruim 90 pagina’s en bevat, naast een inleiding, een handige softwarematrix en per oplossing een specificatie van functionaliteit en eigenschappen. 

Het rapport is gratis beschikbaar via www.ictplaza.nl.

Onderzoeksbureau GBNED organiseert samen met de stichting Novak op 2 november 2016 voor het vijftiende jaar op rij het ICT Accountancy Jaarcongres

Gerelateerde artikelen