RA tevergeefs in beroep tegen doorhaling

Een RA die vorig jaar door de Accountantskamer voor de duur van een maand werd doorgehaald in het register vanwege het niet betalen van een eerder opgelegde boete, heeft in hoger beroep bij College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) nul op het rekest gekregen.

De Accountantskamer had de RA begin 2015 de maatregelen van een waarschuwing en een geldboete van €900 opgelegd vanwege het niet voldoen aan de PE-verplichtingen. Omdat de RA de opgelegde boete echter niet betaalde, oordeelde de Accountantskamer op 7 augustus dat de nadere maatregel van tijdelijke doorhaling voor de duur van één maand op zijn plaats was.

In hoger beroep komt het CBb tot de slotsom dat de RA niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij de door de Accountantskamer opgelegde boete heeft betaald, dan wel dat hij daartoe een betalingsregeling heeft getroffen. De Accountantskamer heeft terecht de maatregel opgelegd van tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers voor de duur van een maand.

Gerelateerde artikelen