RA betaalt geldboete niet: doorhaling van zes maanden

De Accountantskamer heeft een RA de maatregel van doorhaling in het accountantsregister opgelegd met een termijn van minimale niet-herinschrijving van zes maanden. Dit, omdat de accountant een eerder door de tuchtrechter opgelegde geldboete vanwege het niet voldoen aan zijn PE-verplichtingen niet betaalde.

De RA is er meerdere keren op gewezen dat hij de geldboetes moest betalen, maar tot op heden heeft hij dat niet gedaan. In april van dit jaar is nog telefonisch bij de RA geïnformeerd hoe het stond met de betaling. Hij zegde toen toe spoedig een betaalbewijs aan de Accountantskamer in te zenden. Tot op heden is een dergelijk bewijsstuk niet bij de Accountantskamer binnengekomen. De Accountantskamer gaat er daarom vanuit dat de RA de geldboete niet heeft betaald. Evenmin is aan de Accountantskamer rechtvaardiging gebleken voor het uitblijven daarvan. Deze nalatigheid levert strijd op met de wet en met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

Gerelateerde artikelen