RA berispt om controle op failliet bouwbedrijf Vannel

De klacht van registeraccountant H. Liesker uit Best tegen een collega van KPMG die optrad voor het failliet gegane bouwbedrijf Vannel in Eindhoven is gegrond verklaard. De Accountantskamer legde drs. R.P.A.M. Engelen RA de maatregel van berisping op. De motivering van de uitspraak is nog niet openbaar gemaakt.
Liesker adviseerde een cliënt van hem dat deze een opdracht van het Eindhovense bouwbedrijf kon aannemen, omdat de zaken er goed voor zouden staan. Dat deed de accountant na bestudering van de jaarrekening 2010, die door de aangeklaagde RA was goedgekeurd. In 2012 ging Vannel niettemin failliet, waardoor de opdrachtnemer met een forse onbetaalde rekening achterbleef. De klager ontdekte onder meer dat in de jaarrekening een stuk grond op een bedrijventerrein voor een veel te hoge waarde was opgenomen. 
De klacht is op 31 mei vorig jaar op zitting van de Accountantskamer behandeld.
 
Zaaknummer: 12/2451 
Petra van Walraven / JPZ
Gerelateerde artikelen