PwC nieuwe externe accountant Van Lanschot

De aandeelhouders van Van Lanschot zijn woensdag akkoord gegaan met de benoeming van PwC als nieuwe externe accountant voor het boekjaar 2016. De huidige accountant, EY, zal de jaarekening van Van Lanschot voor het boekjaar 2015 nog voor zijn rekening nemen.

Eind 2012 heeft binnen Van Lanschot een grondige beoordeling plaatsgevonden van het functioneren van Ernst & Young Accountants LLP (EY) als externe accountant. Gedurende 2013 en 2014 hebben geen omstandigheden plaatsgevonden die een ander beeld op de beoordeling van het functioneren van de externe accountant rechtvaardigen. De Raad van Commissarissen heeft daarom besloten EY opnieuw voor te dragen aan de Algemene Vergadering om als externe accountant van Van Lanschot benoemd te worden voor het boekjaar 2015. 

In het kader van de wettelijk verplichte roulatie van accountantskantoren moet Van Lanschot uiterlijk met ingang van het boekjaar 2016 een nieuwe externe accountant benoemen. In dit verband is door Van Lanschot aan een aantal accountantskantoren gevraagd een offerte uit te brengen voor de controle van de jaarrekening van Van Lanschot. De offertes zijn uitgebracht na een onderzoek van de accountantskantoren bij Van Lanschot. De Raad van Bestuur en de Audit- en Compliancecommissie zijn intensief betrokken geweest bij dit proces. De offertes van de accountantskantoren zijn besproken in de Raad van Bestuur en de Audit- en Compliancecommissie van Van Lanschot. De Raad van Bestuur heeft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) geselecteerd op basis van een aantal criteria, waaronder de relevante technische deskundigheid, de samenstelling van het team van accountants en het zakelijk aanbod. 

Het voorstel tot benoeming van PwC heeft de Raad van Bestuur voorgelegd aan de Audit- en Compliancecommissie. De Audit- en Compliancecommissie heeft dit voorstel overgenomen. Vervolgens heeft de Raad van Commissarissen op advies van de Audit- en Compliancecommissie besloten om PwC voor te dragen aan de Algemene Vergadering om als externe accountant van Van Lanschot te worden benoemd met ingang van het boekjaar 2016. Het besluit tot benoeming van PwC voor het boekjaar 2016 wordt bewust dit jaar voorgesteld. Dit besluit maakt het mogelijk dat Van Lanschot tezamen met EY en PwC in 2015 kan zorgen voor een zorgvuldige overdracht van de controlewerkzaamheden van EY naar PwC voor het boekjaar 2016.

Gerelateerde artikelen