PwC nieuwe controlerend accountant Beter Bed

De aandeelhouders van Beter Bed zijn op 19 mei 2015 akkoord gegaan met het voorstel van de Raad van Commissarissen om voor de controle van de jaarrekening over 2015 PwC te benoemen tot externe accountant.

PwC volgt daarmee Ernst & Young Accountants op die de jaarrekening over 2014 nog controleerde.

De controle van jaarrekening 2015 zal verricht worden onder verantwoordelijkheid van drs. W.C. van Rooij RA, partner bij PwC Eindhoven. Van Rooij heeft vanaf 1991 verschillende functies binnen PwC bekleed en is sinds 2006 als partner aan PwC verbonden.

Gerelateerde artikelen