PwC nieuwe accountant Docdata

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Docdata op 12 mei, is aan PwC de opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over de boekjaren 2015, 2016 en 2017. PwC volgt KPMG op als extern accountant.

De directie en de Audit Commissie van de RvC hebben in het tweede halfjaar van 2014 drie (naast KPMG) in het in 2013 uitgevoerde offertetraject betrokken accountantskantoren verzocht hun begin 2013 ingediende offertes te actualiseren en herbevestigen. De nieuwe offertes zijn beoordeeld en tegen elkaar afgewogen, waarbij als belangrijkste toetsings- en selectiecriteria zijn gehanteerd: prijs-kwaliteitverhouding, niveau van dienstverlening, gerichte ervaringsgebieden (toegevoegde waarde hebbend voor de organisatie), specifieke en specialistische expertise (kennis èn ervaring) op het gebied van de controle van een betaalinstelling (in het kader van het door De Nederlandsche Bank uitgeoefende toezicht op docdata payments B.V.), betrokkenheid en communicatie inzake controle van buitenlandse deelnemingen en groepsmaatschappijen en overige algemene aspecten (waaronder relationele aspecten, professionaliteit en onafhankelijkheid). Daarbij rolde PwC volgens Docdata als beste uit de bus.

Gerelateerde artikelen