PwC Global kan groei van de concurrentie niet bijhouden

Inflatie, loonsverhoging en investeringen een aanslag op de winst.

PwC verliest wereldwijd terrein aan Deloitte en EY. Dat valt op te maken uit het recente jaarverslag dat de accountants- annex adviesreus publiceerde. De wereldwijde omzet bereikte een record van 53,1 miljard dollar. Omgerekend in lokale valuta is dat een groei van 11,8 procent. 

De Financial Times wijst op de nog betere resultaten van Deloitte en EY, die al eerder hun jaarcijfers presenteerden. Zij groeiden respectievelijk 14,9 procent en 14,2 procent.

Bob Moritz, de bestuursvoorzitter van PwC, gaf als verklaring voor de relatieve groei dat het bedrijf midden in een periode van investeringen zit, onder andere in kunstmatig intelligentie. De komende jaren zullen die tot resultaat leiden, aldus Moritz. Hij wees op de grootscheepse werving van talent, die moet leiden tot de aanwas van 100.000 mensen volgend jaar. 

Lees ook: Deloitte: Nederlandse CFO's investeren fors in AI

Tegen het einde van het financiële jaar zal PwC wereldwijd 400.000 werknemers hebben. Afgelopen zomer waren dat er 360.000.

Verder heeft PwC nogal wat auditklanten verloren buiten de VS, als gevolg van de verplichte rotatie van accountants. Meer advieswerk had dit moeten compenseren, maar in het afgelopen boekjaar viel de vraag naar advieswerk tegen.

De omzet uit advies groeide afgelopen boekjaar weliswaar met dertien procent tot 22,6 miljard dollar, maar dat is bijna een halvering van de groei in het jaar daarvoor. In het boekjaar 2021-2022 groeide het advieswerk nog met 23,5 procent. 

De inkomsten uit audits stegen met 8,9 procent naar 18,7 miljard dollar, terwijl de fiscale en juridische dienstverlening met 12,5 procent steeg naar 11,8 miljard dollar. Winstcijfers heeft PwC niet gepubliceerd, maar Moritz zei wel dat de druk op de winst dit boekjaar zou aanhouden. Inflatie en loonsverhogingen nemen flinke happen uit de winst. “Het gaat niet om omzetgroei, het gaat om duurzame groei”, aldus Moritz. 
 

Gerelateerde artikelen