PwC past steeds meer technologie toe in ’traditionele’ audit

De digitale transformatie is erg belangrijk voor PwC. Want die wordt onder andere beschouwd als belangrijk middel om de verwachtingskloof tussen de huidige wettelijke taak van accountants en wat de maatschappij van hen verwacht, te overbruggen. Een blik in de digitale keuken van het Big Four-kantoor.

TEKST: Joris van Meijel, partner en lid van de directie PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De rol van de accountant wordt verbreed tot ‘trust provider’. Van het achteraf ‘afvinken op papier’ verschuift de PwC dienstverlening naar het geven van voortdurende zekerheid. 

Wij passen daarom meer technologie toe in onze ‘traditionele’ audit en breiden onze proposities, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity en data-analyse, verder uit. Door in onze werkzaamheden meer te sturen op data en door onze organisatie efficiënter in te richten, kunnen we onze belofte aan onze klanten en andere stakeholders –  'to be the leading provider of trust services in a digital world' – waarmaken.

Slimme algoritmen
Momenteel investeren we volop in de digitalisering van onze controlepraktijk. En zijn al in staat in vrij korte tijd volledige populaties te testen in plaats van steekproeven uit te voeren. Bovendien gebruiken we slimme algoritmen om onder meer ongebruikelijke transacties te identificeren. Dat leidt tot een betere, meer relevante jaarrekeningcontrole.

Tegelijkertijd verbreedt PwC haar dienstverlening met:
● het bieden van voortdurende zekerheid rondom transacties, systemen en zowel financiële als niet-financiële data via cloud-oplossingen (realtime assurance);
● inzet van slimme algoritmen (artificial intelligence) om ongebruikelijke transacties te identificeren;
● het adviseren op blockchain en algoritmen;
● ondersteuning van klanten bij complexe transacties op het gebied van verslaggeving;
● continue zekerheid geven aan derden over hun interne controle (trust as a service).

Andere controleteams
Door deze ontwikkelingen verandert de samenstelling van onze controleteams. De opdracht of het vraagstuk bepalen nu meer welke mensen we inzetten, waarbij we steeds vaker gebruik maken van specialisten op het gebied van onder meer kapitaalmarkttransacties en treasury, maar ook van IT en data-analyse. Mede daarom bieden wij jonge collega’s de mogelijkheid de masteropleiding Digital Auditing te volgen en zijn we gestart met het Digital Assurance Traineeship. Deelnemers worden in twee jaar opgeleid voor een functie op het snijvlak tussen audit en technologie. Daarnaast zijn we steeds meer op zoek naar mensen met een achtergrond in technische richtingen zoals wiskunde en engineering (het STEM-profiel).

Feedback eindgebruiker
Door technologie te koppelen aan onze mensen en aan onze manier van werken kunnen we onze klanten meer waardevolle antwoorden geven voor hun vraagstukken. Onze multidisciplinaire teams zijn in staat snel te schakelen. We gaan uit van innoveren in kleine stapjes, waarbij in elke stap aannames worden gevalideerd en de feedback van de eindgebruiker wordt meegenomen. Voordeel is dat deze nieuwe manier van werken geld- en tijdverslindende mislukkingen voorkomt.

Vertrouwen maatschappij
PwC richt zich dus op meer dan alleen de technologie. Door tegelijkertijd in onze mensen te investeren en onze waarden (act with integrity, make a difference, care, work together, reimagine the possible) in de praktijk te brengen, transformeren we naar een digital-enabled organisatie. En zo blijven wij in staat waarde toe te voegen aan onze dienstverlening en bij te dragen aan vertrouwen in de maatschappij. Ook als die verwachting van de maatschappij verandert.

[avg-advertorial slug=”kom-naar-de-accountancy-expo-op-16-juni-2020″] 
 

Gerelateerde artikelen