PwC: cybersecurity van thuiswerken slecht geregeld

Zestien procent van de bedrijven gaat snoeien in het budget voor cybersecurity.

In West-Europa zegt ongeveer een derde van de respondenten dat de risico’s rond thuiswerken volledig zijn geadresseerd. In Nederland is dat slechts een vijfde. Dit komt naar voren uit onderzoek door PwC onder 3.500 topmanagers en bestuurders van organisaties uit 65 landen. In Nederland deden 37 mensen mee aan het onderzoek. 

In Nederland is ruim een kwart (27 procent) van de respondenten van plan volgend jaar het budget voor cybersecurity met zes tot tien procent te verhogen. Maar tegelijk is zestien procent van de respondenten voornemens het budget met eenzelfde percentage te verlagen. 

Nederlandse respondenten zijn voorstanders van het vereenvoudigen van hun digitale landschap (infrastructuur en applicaties) als impactvol instrument om cybersecurity te verbeteren.

Nederlandse respondenten zijn in meerderheid tevreden over de prestaties van hun cybersecurityteams in de afgelopen twaalf maanden. Maar het is – zeker in vergelijking met de landen om ons heen – een krappe meerderheid. Vooral de waardering van bestuurders over het verbeteren van de waarde en de efficiency van ‘cyber resources’ blijft achter.
 

 

Gerelateerde artikelen