PvdA: zzp’ers behouden zelfstandigenaftrek

Als het aan de PvdA ligt dan behouden zzp’ers hun zelfstandigenaftrek. De startersaftrek wordt omgezet in een aannamebonus. Dat staat in het concept verkiezingsprogramma dat de sociaaldemocraten maandag hebben gepresenteerd.

Ook wil de PvdA dat zzp’ers collectief mogen onderhandelen over minimumtarieven. Ze kunnen zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid op basis van onderlinge solidariteit. De kosten daarvan komen deels voor rekening van de opdrachtgever.

Zzp’ers die een opdracht voor anderen uitvoeren krijgen de bescherming van het minimumloon, inclusief compensatie voor sociale verzekeringen. Daarnaast wil de PvdA dat de (Europese) mededingingsregels aangepast worden, zodat zzp’ers collectieve tariefafspraken mogen maken. Aanbestedingen onder het niveau van het minimumloon worden, als het aan de PvdA ligt, verboden.

De partij wil de startersaftrek stapsgewijs omzetten in een aannamebonus. Huidige starters gaan er niet op achteruit en het wordt aantrekkelijker voor bedrijven om mensen in dienst te nemen in plaats van in te huren.

Gerelateerde artikelen