Protocol geheimhouding bij praktijkopleiding accountant

Sinds kort is er een Protocol geheimhouding bij de praktijkopleiding tot accountant. Hierin zijn gedragsregels ten aanzien van geheimhouding van vertrouwelijke gegevens opgenomen.

Uit het protocol volgt onder meer dat trainees die deelnemen aan referaatgroepen, intervisiegesprekken en begeleidingsdagen vooraf een geheimhoudingsverklaring tekenen. De geheimhoudingsverklaring voor referaatgroepen is beschikbaar, de andere verklaringen worden op korte termijn gepubliceerd. 

 

(NBA)

Gerelateerde artikelen