Professional Communities hebben de toekomst

Wat is de toekomst van de professional service firm?

Die wordt beschreven in het boek ‘de nieuwe professional service firm’ door Martijn van der Mandele, Henk Volberda en Rob Wagenaar.

Het gaat nu goed in Nederland, maar er komen ook weer andere tijden. We weten alleen niet wanneer. Maar wel dat er veel verandert bij de professional service firms. Het kost steeds meer moeite om goede jonge mensen te vinden en – vooral – te houden. We merken dat automatisering steeds verder ingrijpt in onze professies. Mondialisering is een gemeenplaats geworden. En onze cliënten blijven ons onder druk zetten om nóg meer en beter te leveren voor nóg minder geld. Er is nu nog tijd om even opzij te stappen en te kijken hoe we ons kunnen wapenen voor de structurele ommekeer die al aan de gang is.

Onze professionele firma’s moeten, al zij over vijf tot tien jaar nog willen bestaan, nu aan de slag. De veranderingen zijn te fundamenteel en te bedreigend. Traditionele oplossingen – kosten besparen, een nieuwe softwarepakket, een alliantie – zijn nuttig, maar niet voldoende. Gelukkig is er een visie op een ander model voorhanden die voldoet aan de nieuwe eisen van cliënten en professionals, en die mogelijk wordt gemaakt door de nieuwe informatie- en communicatietechnieken: de professional community.

Wat is een professional community?
In de toekomst gaan we onze diensten aanbieden in relatief kleine groepen van 5-100 mensen die elkaar goed kennen en samen een effectief team vormen. Onze eigen groep maakt afspraken met andere teams die beschikken over complementaire kwaliteiten en daarmee complementaire diensten kunnen leveren. Ze komt een geïntegreerd pakket tot stand.

Een en ander zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

  • Goudhaan – Professionals voor de bouw. Naam van de community
  • Goudhaan Strategie – aangesloten bij Goudhaan
  • Kip en partners – trainingen geassocieerd met Goudhaan
  • GAB Accountancy – aangesloten bij Goudhaan
  • Z-Bouw – Kunstmatige intelligentie voor de bouw – aangesloten bij Goudhaan
  • P-Control – Projectmanagement voor het bouwbedrijf – geassocieerd met Goudhaan
  • Hi-tech Bouw – Innovatieve bouwsystemen – aangesloten bij Goudhaan

De samenwerking tussen deze teams is gebaseerd op sterke afspraken, maar nog meer op een duidelijke gemeenschappelijke visie over wat de community wil. Visie en afspraken worden bijgehouden door een kleine maar effectieve community leiding die beschikt over eigen middelen. Overtredingen pakt deze leiding aan met krachtige sancties. Dit leidinggevende team wordt op zijn beurt weer gecontroleerd door een toezichthoudende raad. De community heeft een gemeenschappelijk merk en een gemeenschappelijke reputatie naar buiten.

De professional community combineert de kwaliteiten van de business modellen die nu in zwang zijn bij professionele diensten. Zo kent een goed functionerende community het collegiale vertrouwen dat het klassieke kantoor karakteriseert. Tegelijkertijd kan de community dit combineren met de schaalgrootte die kenmerkend is voor de grote multinationale ‘corporate’ kantoren. Bovendien heeft de professional community ook de flexibiliteit die we bij sommige nieuwere kantoren zijn.

De community heeft meer toekomst dan de oude archetypen
Voor veel firma’s is de community een aantrekkelijker perspectief dan de corporation, de gentlemen’s club of de alliantie. Met de corporate aanpak deelt de community de sterke en expliciete visie op wat zij wil bereiken, het centrale leiderschap en de nadruk op een sterk merk en een sterke reputatie – dit alles ondersteund door een eigen budget en beheersstructuur (‘governance’).

Maar bij een community hebben visie, leiderschap, merk en budget betrekking op die terreinen die binnen de afgebakende missie van de community vallen. Overige activiteiten en kenmerken vallen immers onder de eigen verantwoordelijkheid van de leden van de community afzonderlijk, die daarvoor hun eigen missie, leiderschap, merk en budget behouden.

Een community speelt in op de huidige trend naar minimaal, subsidiair management en maximale zelfsturing. Gemotiveerde professionals die een gemeenschappelijke visie en waarden onderschrijven zijn immers heel goed in staat met minimale aansturing te functioneren. Dit alles maakt de community de ideale organisatievorm van het MKB-kantoor van de nabije toekomst.

Gerelateerde artikelen