‘Problemen Accon avm door mislukte groeistrategie’

Guus Delger, de geschorste CEO van Accon avm ontkent fraude te hebben gepleegd bij Accon avm. De slechte resultaten van 2020 en 2021 hebben niets te maken met een vermeende boekhoudfraude, zo reageert hij in een persverklaring op berichtgeving over zijn rol in het uitstel van de jaarcijfers.

Guus Delger, de geschorste CEO van Accon avm ontkent fraude te hebben gepleegd bij Accon avm. De slechte resultaten van 2020 en 2021 hebben niets te maken met een vermeende boekhoudfraude, zo reageert hij in een persverklaring op berichtgeving over zijn rol in het uitstel van de jaarcijfers.

Gisteren bevestigde Accon avm in de media dat Delger aan de kant was geschoven wegens onregelmatigheden op de balans. Hij zou de post onderhanden werk hebben misbruikt om verliezen te verhullen.

Delger schuift deze beschuldiging terzijde. Dat de concept jaarcijfers niet gereed zouden zijn is volgens hem niet waar. “Al op 25 juni is er een goedkeurende verklaring bij de jaarcijfers 2020 afgegeven door de externe accountant van Mazars. Die jaarrekening is vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering. Achteraf zijn die cijfers ter discussie gesteld door de CFRO.”

Delger geeft aan dat de CFRO de jaarrekening niet wilde ondertekenen, na gesprekken met enkele medewerkers. “Zij heeft verzuimd om de desbetreffende posten met mij te bespreken. Ook in de op 24 juni gehouden AvA, waarin de jaarrekening werd vastgesteld, zijn deze posten niet door haar genoemd.”

“Er is nooit inhoudelijk met mij gesproken over zaken die aangepast zouden moeten worden. Ook is niet duidelijk geworden op grond waarvan men tot de conclusie is gekomen dat uitsluitend ikzelf verantwoordelijk ben voor de zaken die niet goed zouden zijn en hoe men tot de conclusie is gekomen dat dit opzettelijk en bewust tot stand is gekomen.”

Officieel is hem niet meegedeeld dat hij geschorst is, schrijft hij zijn persverklaring. “Als ik al geschorst zou zijn, dan ben ik geschorst voor zaken die zijn gerelateerd aan de halfjaarcijfers 2020 en bepaalde financieringsarrangementen die ik zou zijn aangegaan.”

In zijn persverklaring suggereert Delger een machtsstrijd in de top van Accon avm over de strategie van het kantoor. “De verliezen van het kantoor zijn het gevolg van een mislukte overnamestrategie en een mislukte poging om OOB-kantoor te worden. De financiële gevolgen daarvan zullen helaas nog jaren merkbaar zijn in de resultaten van Accon avm.”

Accon avm is groot geworden door overnames. Na de overname van AVM door Accon in 2005 heeft het kantoor veertien accountantskantoren overgenomen in Nederland. Volgens het FD drukt de jaarlijks afschrijving van goodwill van 6 miljoen euro zwaar op de resultaten. In 2016 was Accon avm qua het zevende accountantskantoor in Nederland. Nu staat het kantoor op de tiende plaats.

“Bij mijn aantreden als statutair bestuurder in 2019 heb ik een einde gemaakt aan de overnamestrategie”, aldus de toelichting van Delger. “Tevens heb ik het besluit genomen om de OOB-vergunning om te zetten in een reguliere Wta vergunning. Een noodzakelijke stap om Accon avm te redden van de ondergang, die mij echter bijzonder kwalijk is genomen door enkele leden van het Stichtingsbestuur.”

Delger houdt de aandeelhoudersstichting verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Hij wijst erop dat er bij deze stichting een sterke voorkeur bestaat voor de overnamestrategie en de OOB-vergunning.

Delger suggereert dat zijn schorsing verband houdt met zijn keuze om de overnamestrategie te bevriezen en de OOB-vergunning in te leveren. “Dit is kennelijk de reden voor de aanval op mijn persoon. Dat ik nu ongefundeerd word weggezet als een fraudeur is lasterlijk en beschadigt niet alleen mij persoonlijk, maar heeft als gevolg dat de organisatie zelf wordt beschadigd.”

Gerelateerde artikelen